Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

5. Varjonmuodostus