Valaistusratkaisu: Valaisimet ja rakenteet

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Valaistus
Kirja: Valaistusratkaisu: Valaisimet ja rakenteet
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: torstai, 29. syyskuuta 2022, 17:40

Kuvaus

Valaistusratkaisu: Valaisimet ja rakenteet

1. Valaisimet ja rakenteet

Pinnat ja valon suunta (epäsuora/suora valaistus)

  - halutaanko valaista epäsuorasti tai osittain epäsuorasti?

  => tilan oltava riittävän korkea, muttei liian korkea

  => pintojen oltava riittävän vaaleat

  => katoissa ei voi juuri olla ilmastointiputkia tai muita rakenteita

Valaisimien kiinnitys

  - kiinnitetäänkö rasiaan vai suoraan seinä/kattopintaan?

  - tarvitaanko valaisimille erityisiä kiinnitysrakenteita?

Upotus rakenteisiin

  - halutaanko upottaa rakenteisiin ja onko mahdollista?

  => alaslasketut katot tai muut rakenteet joihin upotus onnistuu

Valaisimen ja rakenteiden välinen etäisyys

  - runsaasti lämpöä säteilevien valaisinten etäisyydet rakenteisiin (esim. kalustehalogeenit)

Esimerkki

2. Erilaiset valaistustavat: yleistä

Suorassa valaistuksessa saadaan valo suunnattua tehokkaasti valaistavaan  kohteeseen. Valaistukseen saattaa kuitenkin muodostua voimakkaita varjoja ja suuria luminanssieroja. Täysin suora valaistus soveltuu mataliin tiloihin, sekä tiloihin, joissa on vähän valoa heijastavia pintoja tai pinnat ovat tummia.

Epäsuoraa ja osittain epäsuoraa valaistusta käytettäessä saadaan pienennettyä valaisimen ja sen ympäristön luminanssieroja. Samoin valaistut pinnat saavat tilan näyttämään suuremmalta. Epäsuorassa valaistuksessa voi kuitenkin olla haittana olematon varjonmuodostus, joka tekee tilasta huonosti hahmotettavan. Samoin epäsuora valaistus on energiatehottomampi, koska pinnat eivät heijasta kaikkea niihin tulevaa valoa.


Hajasäteilevät valaisimet soveltuvat parhaiten tiloihin, joissa valaistavat pinnat ovat erisuuntaisia ja tilassa tarvitaan erityisesti yleisvalaistusta. Niissä ei ole rajoitettu häikäisysuojakulmaa, joten ne eivät yleensä sovellu näyttöpäätetiloihin.

2.1. Valaistustavat

2.2. Suora valaistus

Sopii kaikenkorkuisiin tiloihin
Ei rajoituksia kattorakenteille eikä  tilan väritykselle
Tilavaikutelma dramaattinen ja juhlava
Valoisuusvaikutelma hämärä ja tila vaikuttaa todellista ahtaammalta
Valoa näyttää olevan työtasolla enemmän kuin todellisuudessa on
Muodonanto ja varjonmuodostus korostunut
Valaisimet ovat tyypillisesti huomaamattomia
Yleensä epätasainen luminanssijakauma

Energiatehokas tapa valaista

Lähde: Fagerhult/Hakamaa

2.3. Osittain epäsuora valaistus

•Kattovalaisimet ripustettava