Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Valaistus
Kirja: Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: keskiviikko, 10. elokuuta 2022, 05:47

Kuvaus

Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

1. EN15193-1 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

VALAISTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS 

- Määrittää harmonisoidun laskentamenetelmän kiinteän valaistuksen energiankäytölle erilaisissa rakennuksissa

- Rakennuksen valaistuksen energiatehokkuus arvioidaan indeksillä, joka ilmoitetaan muodossa kWh/m²/vuosi (Lighting Energy Numeric Indicator, LENI)

•LENI-luku lasketaan koko rakennukselle ja sitä voidaan käyttää valaistukseen käytetyn energian vertailulukuna
•samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennusten energiankulutuksen vertailu on helppoa.
•energiankäytön arvo 3 vastaa RakMK D5:n mukaisia sähkön ominaiskulutusarvoja (nykyaikaisella valaistuksella saavutettava taso ilman läsnäolo tai vakiovalo-ohjausta).

- Standardi esittelee tarkan ja pikalaskentamenetelmän LENI-luvun laskentaan sekä ohjeet valaistuksen energiankulutuksen mittaukseen

- Standardia voidaan käyttää pohjana kansallisille suosituksille

2. Rakennuksen LENI-luku

LENI = W/A [kWh/(m2 × vuosi)] 

missä

• W on valaistukseen käytetty vuotuinen kokonaisenergia [kWh/vuosi]
• A on (valaistu) huoneistoala [m2]

LENI lasketaan koko rakennuksen valaistukselle. Valaistuksen tulee täyttää sisävalaistuksesta annetut voimassa olevat standardit ja suositukset (EN 12464-1).  

3. energiankäytön arviointiasteikko

4. Leni-arvoja eri tiloille