Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

3. energiankäytön arviointiasteikko