Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Valaistus
Kirja: Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: maanantai, 28. marraskuuta 2022, 14:36

Kuvaus

Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja energiatehokkuuden parantaminen

1. Valaistuksen energiatehokkuus

-Valaistuksen energiatehokkuus koostuu monesta eri valinnasta

- Energiatehokkuuden parantaminen ei saa haitata tilan käyttöä

-> Tarpeenmukainen valaistus

  SFS-EN 12464-1

- Valaistuksen energiatehokkuutta parantavilla investoinneilla on yleisesti lyhyet takaisinmaksuajat.

2. Tilan ja valaistusasennuksen vaikutukset

Valaistusstandardi SFS-EN 12464-1 Työkohteiden valaistus 

Valaistuksen tulee täyttää valaistusvaatimukset tuhlaamatta energiaa

Valaistukselle määrällisiä ja laadullisia vaatimuksia

2.1. Tilan vaikutus

2.2. Heijastumissuhteita

2.3. Pintojen vaikutus, esimerkki

3. Valaistustapa

3.1. Valaistustavan vaikutus