Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

3. Valaistustapa

3.1. Valaistustavan vaikutus