Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

3. Valaistustapa

3.2. Asennuskorkeuden vaikutus