Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

6. Jännitteen vaikutus halogeenilamppujen ominaisuuksiin