Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

7. Valonlähteen valovirran alenema