Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

8. Valaisinten vaikutukset: Valaisin

8.2. Huolto