Keskukset

1. Keskuksen merkitys

1.3. Asennustila

(SFS 6000-729:2012)
Jakokeskus tulee sijoittaa helposti luoksepäästävään paikkaan. Sille on varattava sellainen hoitotila, että keskuksessa suoritettavat asennus-, huolto- ja käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa ilman vaaraa.

Se on asennettava niin, että käsiteltävät osat ovat yli 0,2 m:n, mutta enintään 2,0 m korkeudessa. Asunnoissa voidaan keskus kuitenkin sijoittaa esimerkiksi oven päälle.

Tulppavarokkeet, jotka voivat olla lasten kosketeltavissa, tulee sijaita yli 1,7 m:n korkeudessa. Asunnon pääkeskuksen pääsulakkeet, jotka usein sijaitsevat keskuksen alareunassa, ovat lukitun suojakannen takana.

Jakokeskuksen eteen edellytetään hoitokäytävää, joka on vähintään leveydeltään 0,8 m ja korkeudeltaan 2,0 m koko keskuksen leveydeltä.

Hoitokäytävävaatimus koskee nimellisvirraltaan vähintään 63 A:n keskuksia. Se on kuitenkin suositeltava myös pienemmille keskuksille.

Keskuksen edessä ei saa varastoida esineitä, jota estävät pääsyn laitteiston luo, haittaavat sen käyttöä tai saattavat aiheuttaa palovaaraa.