Keskukset

2. Suojalaitteet

Ylivirtasuojaus

Sähkökeskuksissa on sijaitsevat keskuksen jakelualueen johtojen ja mahdollisesti joidenkin laitteiden ylivirtasuojat.

Johdot tulee yleensä suojata ylivirtasuojalla. Suojaus voidaan jättää pois vain silloin, kun virtapiirin katkaiseminen voi aiheuttaa suurempaa vaaraa kuin ylivirta (esim. suojajohtimet).


Ylivirtasuojaus jakaantuu kahteen osaan:

  • Ylikuormitussuojauksen tehtävänä on huolehtia siitä, ettei normaalitilanteessa johdon virta lämmitä liikaa johtoa. Se siis estää liian suuren kuormituksen kytkemisen johdon syöttämään ryhmään.

  • Oikosulkusuojausta käytetään vikatapauksissa syntyvien oikosulkuvirtojen katkaisuun. Oikosulkusuojan tulee katkaista vikavirta mahdollisimman nopeasti ja sillä täytyy olla suuri virran katkaisukyky. Oikosulkusuojan tulee myös rajoittaa sen suojaamaan johtoon päästämä energia sellaiseksi, ettei se vaurioita johdon rakennetta vian aikana.


Yhteisenä ylivirtasuojana voi toimia yksi suojalaite, kuten sulake, johdonsuojakatkaisija tai katkaisija. Ylikuormitus- ja oikosulkusuojalaitteet voivat olla myös erilliset. Esimerkiksi kiinteistön liittymisjohto on oikosulkusuojattu johdon alkupäästä (sähkönjakeluverkon puolelta) ja liittymän pääsulakkeet toimivat ylikuormitussuojana. Myös moottoriasennuksissa on erillinen oikosulkusuoja (esim. sulakkeet) ja ylikuormitussuoja (moottorinsuojakytkin).

Ylivirtasuojalaitteiden ominaisuuksia voidaan kuvata esimerkiksi seuraavilla suureilla:

  • mitoitusvirta (nimellisvirta) In
  • nimellisjännite
  • oikosulkuvirran katkaisukyky
    • suurin asennuspaikalla esiintyvä kolmivaiheinen oikosulkuvirta
  • toiminta-aikakäyrä