Oikosulkusuojaus

Oikosulkusuojausta käytetään vikatapauksissa syntyvien oikosulkuvirtojen katkaisuun. Oikosulkusuojan tulee katkaista vikavirta mahdollisimman nopeasti ja sillä täytyy olla suuri virran katkaisukyky. Oikosulkusuojan tulee myös rajoittaa sen suojaamaan johtoon päästämä energia sellaiseksi, ettei se vaurioita johdon rakennetta vian aikana.

1. Oikosulkusuojaus

Sähköverkossa on oikosulkusuojaus sijoitettava pääsääntöisesti sellaiseen kohtaan, jossa johtimen poikkipinta-ala pienenee tai ominaisuudet muutoin muuttuvat.

Suojalaitteen katkaisukyvyn tulee olla vähintään asennuspaikan prospektiivisen oikosulkuvirran suuruinen. Katkaisukyky voi olla kuitenkin tätä pienempi, mikäli syötönpuolella on riittävän katkaisukyvyn omaava suojalaite.

Oikosulkuvirrat on katkaistava viimeistään silloin, kun suojattavat johtimet saavuttavat suurimman sallitun rajalämpötilan. Sallittu aika alle 5 s:n kestävissä oikosuluissa voidaan laskea

Oikosulkusuoja on valittava niin, ettei suojan läpipäästämä energia ole suurempi kuin johtimille sallittu energia. Valmistajat antavat suojille I2t-taulukoita.


Mikäli asennuksen ylikuormitussuojalaitteen katkaisukyky on vähintään yhtä suuri kuin asennuspaikalla esiintyvä prospektiivinen oikosulkuvirta ja se täyttää ylikuormitussuojaukselle asetetut vaatimukset (SFS 6000-433), suojan katsotaan suojaavan kuormituspuolen johtimet myös oikosululta.

Tavanomaisissa asennuksissa siis yleensä riittää ylikuormitussuojauksen toteuttaminen sekä laitevalinta niin, että ylikuormitussuoja kykenee katkaisemaan asennuspaikan suurimman oikosulkuvirran.

Lähde: http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojaksot/0705016/1204792797383/1210594480264/1210594928673/1210594951487.html