Oikosulkusuojaus

Oikosulkusuojausta käytetään vikatapauksissa syntyvien oikosulkuvirtojen katkaisuun. Oikosulkusuojan tulee katkaista vikavirta mahdollisimman nopeasti ja sillä täytyy olla suuri virran katkaisukyky. Oikosulkusuojan tulee myös rajoittaa sen suojaamaan johtoon päästämä energia sellaiseksi, ettei se vaurioita johdon rakennetta vian aikana.

2. Oikosulkuvirran laskenta

Oikosulkuvirran laskentaperiaatteit aon esitetty mm. teknisessä asiakirjassa TR-CR50480, joka on SFS 600, osa 2 käsikirjassa.