Suojalaitteet

xx

3. Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijoita käytettään erityisesti ryhmäjohtojen suojaamiseen

asunrakennuksissa ja vastaavissa tiloissa.

Niiden mitoitusvirta In on 2 … 125 A:n välillä ja katkaisukyky on yleensä 6 kA tai 10 kA. Teollisuuskäyttöön on olemassa suuremmankin katkaisukyvyn omaavia johdonsuojakatkaisijoita.

Johdonsuojakatkaisijoilla on kaksi toiminta-aluetta. Termisellä laukaisualueella laite toimii ylikuormitussuojana. Virtapiirin tulee mitoittaa niin, että oikosulkutilanteissa johdonsuoja toimii magneettisen laukaisun alueella.


Johdonsuojakatkaisijan tehohäviöt ovat suuremmat kuin vastaavan kokoisen sulakkeen. Se ovat rakenteeltaan kompakti ja johdonsuojakatkaisijat mahtuvat pienempään tilaan kuin sulakkeet. Tämän vuoksi jakokeskuksen lämpötila voi olla huomattavasti suurempi kuin vastaavan sulakekeskuksen varsinkin silloin, kun keskukseen kuuluu useita suuresti kuormitettuja ryhmiä. Lämpötila vaikuttaa myös johdonsuojakatkaisijoiden toiminta-arvoihin ja johtojen kuormitettavuuteen. Lähelle nimellisvirtaansa kuormitettujen ryhmien johdonsuojakatkaisijoita ei tulisi asentaa aivan toistensa viereen keskuksessa.