Suojalaitteet

xx

3. Johdonsuojakatkaisijat

3.1. Tyypit

Tyypit

Johdonsuojakatkaisijat voidaan luokitella niiden laukaisukäyrien mukaan. Suoja tulee valita suojattavassa ryhmässä olevan kuormituksen perusteella. Tällöin valintaan vaikuttavat mm. mahdolliset käynnistysvirrat, kuorman tehokerroin sekä mahdollinen kuorman epälineaarisuus.

Johdonsuojakatkaisijan
tyyppi
Käyttö
B Resistiivinen kuorma:
Liesi
Sähkölämmitys
Lämminvesivaraaja

C Tavanomaiset kuormat:
Valaistus
Pistorasiat
Pienet moottorit
D Kuormat, joilla on suuret käynnistysvirrat:
Suuret moottorit

Johdonsuojakatkaisijan toimintarajavirrat

Ylikuormitussuojaus määritellään termisen laukaisun mukaan (toiminta alle 1 tunnissa) Automaattisen poiskytkennän toiminta ja oikosulkusuojan toiminta määritetään magneettilaukaisun toimintavirran mukaan (toiminta alle 0,1 s:ssa)

Johdonsuojataulukko [pdf, 138 KB]