Suojalaitteet

xx

4. Selektiivisyys

Suojien selektiivisyys

Selektiivisyydellä pyritään rajaamaan sähköverkon vikatilanteesta aiheutuvat häiriöt mahdollisimman pienelle alueelle ja irrottamaan vain vikaantunut osa verkosta. Suojalaitteiden selektiivisyyttä voidaan tarkastella toiminta-aikakäyrien ja valmiiden taulukoiden avulla.Aikaselektiivisyys

Aikaselektiivisyydessä kuorman puoleinen suojalaite toimii kaikilla ylivirroilla nopeammin kuin syötön puoleinen suojalaite. Suojalaitteiden toiminta-aikakäyrät eivät siis leikkaa toisiaan.


Sulakkeilla aikaselektiivisyys saavutetaan valitsemalla peräkkäisten sulakkeiden mitoitusvirrat (nimellisvirrat) suhteella 1,6:1.

Esimerkki:
16 A:n D-tyypin sulakkeen toiminta alla tunnissa edellyttää 1,75*IN =28 A suuruista virtaa.
25 A:n D-tyypin sulake ei saa toimia 1,4 * IN= 35 A suuruisella virralla alle tunnissa.
=> Eli sulakkeiden aikaselektiivisyys
toimii.Johdonsuojakatkaisijat ovat keskenään selektiivisiä, mikäli syötön puoleisen suojan toimintakäyrä ei mene pienemmän suojan ylemmän toimintakäyrän kanssa päällekkäin millään virran arvolla.

Johdonsuojakatkaisijoiden aikaselektiivisyyttä voidaan tarkastella mm. toiminta-aikojen perusteella.
Johdonsuojakatkaisijan (In < 63 A) kestorajavirta (1 h) on 1,13xIN ja toimintarajavirta 1,45xIN.

Esimerkki: 16 A:n johdonsuojakatkaisijan tulee toimia alle tunnissa 23,2 A:n virralla. 20 A:n sulake ei vielä saa toimia 22,6 A:n virralla. Eli 20 A:n johdonsuoja saattaa 16 A:n suojan toimintavirralla.

Virtaselektiivisyys

Suojalaitteiden selektiivisyyttä oikosulkutilanteissa tarkastellaan suojalaitteiden I2t-arvojen, eli suojalaitteen läpimenevän energian, avulla. Syötön puoleisen suojalaitteen sulamisaikaa vastaava I2t-arvon tulee olla suurempi kuin kuorman puoleisen suojalaitteen kokonaistoiminta-aikaa vastaavan I2t-arvon.

Tarkastelu voidaan tehdä valmiiden I2t-taulukoiden tai selektiivisyystaulukoiden avulla.

Virtaselektiivisyys saattaa olla myös osittaista. Tällöin pienillä ylivirroilla kuorman puoleinen suoja toimii, mutta ylivirran suurentuessa saattaa myös syötön puoleinen suoja toimia.

Liitteenä valmistajan (GE Electric) selektiivisyystaulukoita. Suojat ovat selektiviisiä taulukon mukaiseen oikosulkuvirtaan asti.

Selektiivisyystaulukko gG-sulake - Johdonsuojakatkaisija (G45, G60) [pdf, 27 KB]

Selektiivisyystaulukko gG-sulake - Johdonsuojakatkaisija (G100) [pdf, 27 KB]

Selektiivisyystaulukko Johdonsuojakatkaisija- Johdonsuojakatkaisija [pdf, 26 KB]

http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojaksot/0705016/1204792797383/1210594480264/1210594509783/1210594830404.html