Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

1. Mitoituksen lähtötiedot

Keskuksen valinnan tai suunnittelun pohjaksi tulee selvittää keskuksen jakelualueen kuormitusten määrä, laatu ja tehot sekä kuormitusten ajallinen käyttö. Näiden tietojen perusteella voidaan määrittää keskuksessa tarvittavien suojien määrä ja mitoitusvirta sekä tarvittavat ohjauskytkennät.

Keskukseen tulisi myös jäädä varaa laajentamista tai uusia ryhmiä varten. Uudisasennuksessa varalähtöjä tulisi olla vähintään:
- 10 % asuinrakennusten keskuksissa
- 30 % muiden rakennustyyppien keskuksissa.

Keskuksen rakenteita varten tulee myös selvittää sijantipaikan oikosulkuvirran suurin ja pienin arvo. Jakeluverkon haltijan (verkkoyhtiön) on tarvittaessa annettava liittymän mitoitusta ja suojauksen suunnittelua varten tarpeelliset tiedot.(SFS 6000-801.411.3.2 :2012)