Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

2. Sähköiset ominaisuudet

Keskukselle määriteltäviä sähköisiä ominaisuuksia ovat:

Nimelliskäyttöjännite (Ue)
- keskuksen jonkin virtapiirin nimellisjännitteen arvo, joka yhdessä ko. piirin nimellisvirran kanssa määrää piirin käyttösovelluksen
- kolmivaiheisissa piireissä ilmoitetaan pääjännitteenä.

Nimelliseristysjännite (Ui)
- jännitteen arvo, johon eristystestit, ilmavälit ja pintavälit perustuvat
- minkään virtapiirin nimellisjännite ei saa ylittää nimelliseristysjännitettä (Ui> Ue)
- monivaiheisissa virtapiireissä käytettään nimelliseritysjännitteenä vaiheiden välistä jännitettä

Nimellinen syöksykestojännite (Uimp)
- standardissa määritetyn syöksyjännitteen huippuarvo, jonka keskuksen virtapiiri pystyy kestämään vahingoittumatta ja johon ilmavälien arvot perustuvat

Nimellisvirta (In)
- valmistaja määrittelee keskuksen kunkin piirin nimellisvirran ottaen huomioon keskuksen sähköisten komponenttien nimellisarvot, sijoituksen ja käytön
- virta voitava johtaa piirin kautta siten, että sen eri osien lämpeneminen jää annettuihin rajoihin testausolosuhteissa.

Oikosulkuvirta (Ic)
- ylivirta, joka johtuu vian tai virtapiirisissä tapahtuvat väärän kytkennän aiheuttamasta oikosulusta

Prospektiivinen oikosulkuvirta (Icp)
- virta, joka kulkisi piirissä, jossa kytkinlaitteiden tai sulakkeiden navat korvattaisiin johtimilla, jonka impedanssi on merkityksettömän pieni.

Terminen nimelliskestovirta (Icw)
- keskuksen virtapiirin lyhytaikaisen virran tehollisarvo, jonka virtapiiri kestää vahingoittumatta testiolosuhteissa
- ilmoitetaan yleensä 1 s:n pituista oikosulkua vastaavan keskimääräisen tehollinen oikosulkuvirran arvona

Dynaaminen nimelliskestovirta (Ipk)
- virran huippuarvo, jonka piiri kestää testiolosuhteissa