Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

2. Sähköiset ominaisuudet

2.1. Tasoituskerroin

Keskuksen osan, joka sisältää useita pääpiirejä, kokonaiskuormitus voidaan määrittää tasoituskertoimen avulla. Koska keskuksen kaikkia virtapiirejä ei yleensä kuormiteta samanaikaisesti nimellisvirroilla, voidaan tasoituskertoimen avulla välttää ylimitoitusta. Tasoituskerroin on kaikissa piireissä satunnaisena ajankohtana kulkevien virtojen summan suhde ko. osan kaikkien pääpiirien nimellisvirtojen summaan.

Esimerkki

Taulukko: Standardin SFS-EN 61439-1 ja SFS-EN 61439-3 mukaiset tasauskertoimet, mikäli ei ole tiedossa todellista virtaa

Päävirtapiirien
lukumäärä
Tasauskerroin
kiinteistökeskukset
Tasauskerroin
muut
2-3 0,8 0,9
4-5 0,7 0,8
6-9 0,6 0,7
>10 0,5 0,6