Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

2. Sähköiset ominaisuudet

2.2. Jakelujärjestelmä

Sähköverkon jakelussa on eri maissa käytössä useita erilaisia järjestelmiä. Ne jaotellaan jännitteisten johtimien järjestelmien ja maadoitustavan mukaan.

Vaihtosähköjärjestelmät voi olla yksi-, kaksi- tai kolmivaihejärjestelmä. Useissa vaihtosähköjärjestelmissä on käytössä jännitteisten johtimien (L1, L2, L3, yms) lisäksi maan potentiaalissa oleva virrallinen paluujohdin (=nollajohdin N).

Käyttömaadoitetussa järjestelmässä yksi virtapiirin piste on yhdistetty maan potentiaaliin (yleensä muuntajan tähtipiste).

Suojaustarkoituksia varten on virrallisten johtimien lisäksi suojajohdin PE.

TN-C-S : Jakeluverkkossa on yhdistetty PEN-johdin ja kiinteistöverkossa on erilliset N ja PE-johtimet,