Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

2. Sähköiset ominaisuudet

2.3. Suojausluokka

Sähkölaitteen suojausluokka kertoo, mikä on laitteessa käytössä oleva vikasuojaus. Metallikuoriset keskukset ovat yleensä suojausluokan 1 sähkölaitteita, jolloin niiden kuoret (jännitteelle alttiit osat) on suojamaadoitettu.

Keskus voi olla myös suojaeristetty, jolloin sen koteloa ei saa suojamaadoittaa. Suojaeristetyt keskukset ovat yleensä muovikuorisia.