Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

3. Keskuksen dokumentointi

Kiinteistön sähköverkosta tulee olla riittävä dokumentointi piirustuksina, kaavioina ja taulukoina. Niistä tulee ilmetä vähintään virtapiirien laji ja rakenne sekä suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja sijainti.

Dokumenteissa tulee olla seuraavat tiedot kaikista virtapiireistä:

 • johtimien tyypit ja poikkipinnat
 • virtapiirien pituudet jännitteenalenemanja suojausta koskeviin laskelmiin
  • yleensä riittää mitoituksen maksimipituudet
 • suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut
 • prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt.

Kiinteistön sähköverkon kokonaisrakennetta kuvataan usein pääjohtokaaviolla (nousujohtokaavio). Siinä esitetään yleensä liittyminen sähkönjakeluverkkoon ja jakelujärjestelmään liittyvät pää-, mittaus- ja ryhmäkeskukset sekä näiden väliset johdot kaapelityyppeineen.

Keskusten rakenteet ja suunnitellut toiminnat esitetään yleiskaaviossa, piiri- ja johdotuskaavioissa.

Yleiskaaviossa (keskuksen pääkaavio) esitetään sähköverkon pääpiirit (energian jakoon tarvittavat rakenteet, laitteet yms.) sekä keskusrakenteessa olevat muut laitteet (ohjauskytkimet, apukontaktorit, ohjauslaitteet yms.).

Piirikaavioissa ja johdotuskaavioissa esitetään ohjauksen tarkempi toiminta ja laitteiden keskinäinen kytkeytyminen.

Keskuksen pääkaaviossa esitetään:

 • keskuksen tärkeimmät tekniset tiedot
 • Keskuksen rakenne
 • Keskukseen liittyvät johdotukset
 • Lähdöt
 • Keskuksessa olevat komponentit nimellisvirtoineen
  • kytkimet
  • mittarit
  • kontaktorit
  • suojalaitteet (sulakkeet, johdonsuojakatkaisijat),
  • vikavirtasuojakatkaisijat ja releet

Piirikaavio

Keskuksen piirikaavioissa esitetään sähköpiiriin kuuluvat komponentit ja niiden väliset yhteydet. Ohjaus- tai valvontapiirien piirikaaviossa voi olla myös pääpiirin kytkentä (johdotuskaavio).

Ohjauspiirikaaviossa esitetään komponenttien väliset kytkennät sekä riviliittimet. Keskuksen ulkopuolella sijaitsevat komponentit rajataan esimerkiksi pistekatkoviivoin ja niiden sijainti ja laitetunnus merkitään kaavioon.

Komponentit ja riviliittimet merkitään tunnuksin, joita käytetään piirikaavioiden sisäisissä viittauksissa sekä komponenttien merkinnöissä.
Piirikaaviot laaditaan yleensä A4-kokoon sovitettuina.

Piirikaavioesimerkki:SLY-kytkentä