Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

5. Muutos ja lisäys


Tyyppitestattuun keskukseen saattaa olla tarvetta tehdä muutoksia, kuten komponenttien lisäys, suojalaitteen vaihto toisen tyyppiseksi tai ohjauskytkennän muuttaminen tai lisääminen. Tälläisiä muutoksia ovat esimerkiksi:

  • johdonsuojakatkaisijan vaihtaminen toiseen kokoon (A) tai käyrään (B, C)
  • johdonsuojakatkaisijan lisääminen keskukseen varatilaan
  • vikavirtasuojakytkimen lisääminen keskuksen varatilaan
  • kontaktorin, ohjauskytkimen yms. kojeen lisääminen
  • ohjausvirtapiirin muokkaaminen kohteen mukaiseksi
  • kellokytkimen, soittokellomuuntajan tai muun Din-kojeen lisääminen

Keskuksen syöttöpiiriin ei saa tehdä muutoksia eli keskuksen nimellisvirtaa ei saa muuttaa suuremmaksi.

Muutosta tehtäessä tulee varmistua, että keskus edelleen on standardien mukainen testaamalla tai laskemalla. Kojeita lisättäessä pitää aina käyttää testattuja / hyväksyttyjä kojeita. Pelkkä CE-merkki kojeessa ei riitä vaan siinä pitää olla myös kojeen koestaneen sertifiointilaitoksen merkki tai kojeesta pitää olla sertifikaatti.

Muutetun keskuksen dokumentointi

- Keskuskuvat (kokoonpanokuva, pääkaavio ja piirikaavio) korjataan muutoksia vastaaviksi
- keskuksen arvokilven läheisyyteen kiinnitetään lisäkilpi, jossa on muutospäivämäärä ja urakoitsijan nimi
- keskuksesta laaditaan tarvittavat käyttöohjeet haltijan käyttöön.

Muutetun keskuksen tarkastus

Keskuksen rakenne tarkastetaan silmämääräisesti:
- Keskuksen maadoitus, ruuviliitosten kireys
- N-PE yhdistys, jos keskuksessa sellainen on
- Kotelointiluokan tarkastus
- Kosketussuojaus.

Tarvittaessa tehdään eristysvastusmittaus, 500V DC. Mitatun arvon arvon pitää olla vähintään 1 MΩ sekä muut standardin määrittämät testaukset.
Muutoksen tekijä (sähköurakoitsija) vastaa keskukseen tekemistään muutostöistä, niiden dokumentoinnista ja tarkastuksesta.