Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

5. Muutos ja lisäys

5.1. Johdotus

Johdintyypit

Keskuksen sisäiset johtimet tulee valita niin, että ne täyttävät keskuksen eristysjännitevaatimuksen. Yleisesti käytössä olevat ML, MK- ja MKEM. johtimet ovat eristysjännitteeltään 750 V, joten ne soveltuvat hyvin tavanomaisten 400 V:n keskusten kytkentöihin.

Samaan johdintilaan (esimerkiksi usean johtimen liittämiseen tarkoitettuun liittimeen) tulee liittää vain samantyyppisiä johtimia (yksi-, muutama- tai hienolankainen).

Johtimen mitoitus

Keskuksen eri osien tai komponenttien välillä on keskuksen sisäisiä johdotuksia. Valmiissa keskuksissa on lämpenemistestien perusteella määritetyt johdinpoikkipinnat.

Mikäli keskukseen lisätään tai muutetaan varokkeita tai johdonsuojakatkaisijoita, eikä niihin liitettäviä kuormituksia tunneta, voidaan niitä syöttävien johtimien mitoituksessa käyttää laskentamenettelyllä määriteltyä tasoituskerrointa.

Varokkeiden yhden vaiheen nimellisvirrat lasketaan yhteen ja summa jaetaan suurimman varokkeen nimellisvirralla. Tulokseksi saadaan luku n, joka on sama kuin varokkeiden lukumäärä, jos ne olisivat kaikki yhtä suuria. Tämän luvun n mukaan voidaan määrittää tasoituskerroin k.

Keskuksen sisäiset johtimien mitoituksen ohjearvot

Johtimen poikkipinta on valittava suuremmaksi, mikäli ympäristön lämpötila, liittimeistä johtimeen johtuva lämpö ja johtimen oma lämpeneminen yhteisvaikutukseltaan ylittävät johtimen eristeen kestämän lämpötilan.
Esimerkki:

Keskukseen lisätään 2 kpl 3x10 A ja 1kpl 3x16 A:n johdonsuojakatkaisijaryhmiä.
Varokkeiden laskennallinen määrä:
n= (10 A+ 10 A + 16 A)/16 A = 2,25
Tasoituskerroin k = 0,75
Kuormitusvirta = 0,75 * (10 A + 10 A + 16 A) = 27 A
=> lisäyksen johdotus 6 mm2