Keskukset, osa 2: Mitoitus ja dokumentointi

Keskuksen teknisiin tietoihin ja dokumentoiniin liittyvä aineisto

5. Muutos ja lisäys

5.2. Kojeen lisäys

Vakiokytkentäsiin keskuksiin voidaan vaihtaa tai lisätä komponentteja valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tyypillisiä muutoksia ja lisäyksiä ovat:

  • B-tyypin vaihto C-tyypin suojaksi
    • ryhmäjohdon pituus tarkastettava, jotta automaattinen poiskytkentä toimii
  • Suojan mitoitusvirran pienentäminen vastaamaan johdotusta
  • Suojan mitoitusvirran suurentaminen
    • tulee tarkistaa, että keskuksen sisäinen johdotus on riittävä
    • Johdonsuojakatkaisijan vaihto

DIN-kiskoon kiinnitetyt johdonsuojakatkaisijat ja myös vikavirtasuojakytkimet voidaan vaihtaa aukaisemalla kojeen kiinnitysruuvit virtakiskosta ja vapauttamalla kojeen kiinnitys DIN-kiskosta pohjassa olevalla kiinnitysvivulla. Uusi koje kiinnitetään vastaavalla tavalla.


Johdonsuojakatkaisijoiden lisääminen

Keskukseen voidaan lisätä uusia johdonsuojakatkaisijoita valmistajan ohjeiden mukaisesti. Johdonsuojakatkaisijat ovat rakenteeltaan pienempiä kuin varokkeet ja niiden häviöt ovat suurempia. Lisättäessä on erityisesti huolehdittava, etteivät suojat aiheuta liian suurta lämpötilan nousua keskuksessa.

Esimerkiksi keskukseen ESNV365.42 voidaan lisätä 12 johdonsuojaa, koska keskusrakenne on hyväksytty 54:n ryhmän mukaisesti (ESNV365.54).

Lisäys voidaan tehdä käyttäen hyväksi mahdollisia vapaita yhdyskiskon kytkentäpaikkoja tai jatkamalla lisättävälle ryhmälle jännitekiskostoa johdotuksella. Uusi johdotus on mitoitettava keskuksen sisäisen johdotuksen mitoituksen perusteella.

Kiskoston jatkaminen

Johdonsuojakatkaisijoiden asennuksessa käytetään usein syötön puolella yhdyskiskoja, joka kytkeytyy johdonsuojan kytkentäruuvin alapuolelle omaan kytkentätilaansa. Tällöin johtojen liittimet jäävät vapaaksi, jolloin niitä voidaan hyödyntää jatkettaessa syöttökiskoa seuraavaan ryhmään.