Erikoistilat

Tavanomaisten erikoistulojen sähköasennukset

1. Erikoistilat SFS 6000-7

Sähkölaitteiden ja asennusten tulee soveltua käyttöpaikkaansa. Asennuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon ulkoisten tekijöiden vaikutukset, kuten lämpötila ja vesi.

Pienjännitesähköasennusstandardissa SFS 6000 on osassa 7 annettu vaatimuksia erikoistiloille ja –asennuksille.Ne täydentävät yleisiä vaatimuksia (SFS6000 1-6). Täydentäviä osia on myös standardin osassa 8.

Erikoistiloja, joille on omia vaatimuksia

 • Kylpy- ja suihkutilat (701)
 • Uima-altaat ja vastaavat (702)
 • Saunat (703)
 • Rakennustyömaat (704)
 • Maa- ja puutarhatalouden laitteistot (705)
 • Ahtaat johtavat tilat (706)
 • Matkailuajoneuvot ja niiden paikoitusalueet (708)
 • Pienvenesatamat (709)
 • Lääkintätilat (710)
 • Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot (711)
 • Kalusteet (713)
 • Ulkovalaistusasennukset (714)
 • Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät (715)
 • Liikkuvat tai siirrettävät laitteistot (717)
 • Lämmitysjärjestelmät (753)
 • Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot (803)
 • Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat (804)

Tässä aineistossa on yhteenveto tavallisimmista erikoistiloista ja niiden vaatimuksista sähkölaitteille ja -asennuksille.