Erikoistilat

Tavanomaisten erikoistulojen sähköasennukset

2. Kylpy- ja suihkutilat

SFS 6000-701:2012 Kylpy- ja suihkutiloja ovat tilat, joissa on kiinteä kylpyamme tai suihku. Niiden sähköasennuksille on asetettu yleisiä turvallisuussäädöksiä tiukempia vaatimuksia. Vikatapauksessa mahdollisuus vaarallisen suuruiseen vikavirtaan on muita tiloja suurempi ja sähkölaitteet joutuvat kosteuden ja veden kanssa tekemisiin käyttötilanteissa.

Kylpy- ja pesuhuoneiden asennuksissa on otettava huomioon asennuksien erityisvaatimukset:

 • lisäsuojaukselle
 • sähkölaitteiden sijoittamiselle
 • sähkölaitteiden kotelointiluokalle
 • johdotukselle

Lisäsuojaus

Kylpyammeen tai suihkun sisältävissä huoneissa kaikki piirit on suojattava yhdellä tai useammalla mitoitustoimintavirraltaan
enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

Alueet


Kylpy- ja pesutilat on jaetaan alueisiin 0, 1 ja 2. Sähköasennuksille ja laitteille asetetaan näilä alueilla lisävaatimuksia tai rajoituksia.

Alue Etäisyys ammeesta Etäisyys suhkusta
0 Ammeen sisäpuolinen tila

Suihkupaikan lattian raja (0,1 m lattiasta, 1,2 m suihkusta)
1 Ammeen yläpuoli, 2,25 m lattiasta*) 1,2 m suihkusta, 2,25 m lattiasta*)
2 0,6 m ammeen reunasta, 2,25 m lattiasta*) --

*) suihkun suuttimen korkeus > 2,25 m => alue ulottuu suuttimeen asti

Alue 0 vaatimukset:

 • kotelointiluokka IP X7
 • kytkinlaitteiden (kytkimet, pistorasiat) asentaminen ei ole sallittua
 • laitteet on kiinnitetty ja liitetty pysyvästi ja suojattu SELV-järjestelmällä
 • alueella saa olla vain johtojärjestelmiä, jotka syöttävät ko. alueen sähkölaitteita
 • alueella saa olla vain sähkölaitteista, joita voidaan kohtuudella sijoittaa vain alueelle 0 ja jotka soveltuvat sen alueen oloihin

Alue 1 vaatimukset:

 • kotelointiluokka IP X4 ( IPX5)
 • alueella vain johtojärjestelmiä, jotka syöttävät ko. alueen tai 0 alueen sähkölaitteita
 • saa asentaa kytkinlaitteita vain, jos on SELV-järjestelmä U<12 V (AC) tai 30 V (DC)
 • ei saa asentaa verkkojännitteisiä pistorasioita ja jakorasioita


Alueelle 1 saa asentaa kiinnitettyjä, pysyviä sähkölaitteita, kuten poreammeen laitteita, suihkupumppuja, IV-laitteita, pyyhekuivaimia ja pienoisjännitteellä toimivia laitteita (SELV. PELV U < 12 V).

Alueen 2 vaatimukset

 • kotelointiluokka IP X4 ( IPX5)
 • ei saa asentaa verkkojännitteisiä pistorasioita ja jakorasioita

Muu osa kylpy- tai suihkuhuonetta

Saunan pesuhuoneessa tulee alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolella olevien sähkölaitteiden olla kotelointiluokaltaan vähintään IP21.

Johdotus

Pesutiloissa saattaa vaaraa aiheuttaa seinissä olevat johdotukset, jos pesutilan seiniin esim. kiinnitetään kylpyhuonevarusteita tms.

Tämän vuoksi johtojärjestelmät, jotka sijaitsevat alueilla 0, 1 tai 2 tai näitä alueita rajoittavien seinien sisällä, pitää

 • asentaa pinnalle tai
 • upottaa seinään vähintään 5 cm syvyyteen
  • Jos kohtia em.ei täytetä, johtojärjestelmä voidaan asentaa, jos
   • piirit on suojattu SELV- tai PELV-järjestelmällä tai
   • sähköisellä erotuksella, tai
   • piirit on lisäsuojattu lenintään 30 mA vikavirtasuojalla, piireissä pitää olla
    suojajohdin, tai
   • upotettu johtojärjestelmä on suojattu mekaanisesti käyttämällä metallivaipalla varustettua kaapelia tai metallista asennusputkea
    tai vastaavaa.