Erikoistilat

Tavanomaisten erikoistulojen sähköasennukset

2. Kylpy- ja suihkutilat

2.1. Pesutilojen uudistaminen

Pesutilojen korjausten yhteydessä joudutaan usein myös ratkaisemaan sähköasennusten muutostarpeet. Tilat ovat yleensä pieniä ja olosuhteet vaikeat sähkölaitteiden kannalta. Vaatimukset sähköasenuksille vaihtelevat sen mukaan

  • mitä tilassa muutetaan
  • koska olemassa oleva asennus on tehty.

» Vaihtoehtoja asennusten uudistukselle

Kalustus ei muutu, asennuksia ei uusita

Mikäli pesutilassa tehdään pinnotteiden, vesikalusteiden yms. uusiminen, mutta niiden sijainti ei muutu, voi sähköasennukset säilyä entisellään. Niiden tulee kuitenkin täyttää alkuperäisen rakentamisajankohdan vaatimukset.

» Sähköturvallisuusmäärysten A1 mukainen aluejakoKalustus muuttuu, sähköasennuksia ei uusita

Mikäli pesutilassa muutetaan kalustusta, kuten vesipisteiden paikkaa, eikä sähköasennuksia kokonaan uudisteta, tulee asennusten täyttää seuraavat vaatimukset (SFS 8000-802.701):

  • pistorasian tulee sijaita yli 1,0 m:n päässä suihkusta tai 0,5 m:n päässä kylpyammeesta  ja ä pistorasia tullee suojata vikavirtasuojakytkimellä
  • asennuksen on täytettävä muuten alkuperäisen rakentamisajankohtansa vaatimukset

Mikäli muutokset tehdään siten, että pistorasia tulee sallittua etäisyyttä lähemmäksi suihkua tai ammetta, tulee pistorasia siirtää tai poistaa. Myös valaisimien ja muiden sähkölaitteiden kotelointiluokat ja sijoitus on tarkistettava vastaamaan SFS 6000-701 vaatimuksia.

Sähköasennukset uusitaan

Asennukset tehdään siten, että ne täyttävät SFS 6000-701 turvallisuustason.

  • Kaikki asennukset suojataan enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimillä
  • Pistorasian etäisyys 1,2 m suihkusta tai 0,6 m ammeen reunasta
  • Valaisimet sijoitetaan vähintään 0,6 m:n etäisyydelle suihkusta tai ammeen reunan ulkopuolelle