Erikoistilat

Tavanomaisten erikoistulojen sähköasennukset

3. Saunat (SFS6000-7-703:2012)

 Saunassa sähkölaitteen kotelointiluokan on oltava vähintään IP24. Höyrysaunassa, kotelointiluokan tulee olla vähintään IP67. Saunaan saa asentaa vain saunan käytön kannalta välttämättömien laitteisiin kuuluvia kytkinlaitteita (esim. kiukaan kytkin) eikä siellä saa olla pistorasiaa.

Kaikki saunan sähköasennuksen virtapiirit lukuun ottamatta sähkökiukaan syöttöä ja kiukaaseen liittyviä laitteita pitää suojata
yhdellä tai useammalla mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla.
Löylyhuone jaetaan kolmeen alueeseen.

Sähkölaitteiden valinnalle ja asentamiselle asetetut vaatimukset:

  • Alue 1 : vain kiukaaseen liittyviä sähkölaitteita
  • Alue 2: Sähkölaitteiden lämmönkestävyydelle ei ole erityisvaatimuksia
  • Alue 3: Sähkölaitteiden tulee kestää vähintään 125 ºC ympäristön lämpötila.

Kiukaan asennus tulee tehdä noudattaen valmistajan antamia asennusohjeita ja suojaetäisyyksiä.