Sähköpisteiden suunnittelu ja sijoitus

Perustietoa sähköpisteiden suunnittelusta

1. Sähköpisteiden sijoittelu

Sähköpisteiden sijoittelu

Jokainen kiinteistö ja sen tilat ovat yleensä niin muodoltaan, rakenteeltaan kuin käytöltäänkin yksilöitä ja niiden sähköistystarpeet vaihtelevat suuresti. ST-kortistossa on erilaisille tiloille sähköistyksen tasoluokituksia, joita voi käyttää apuna valittaessa haluttua varustelutasoa. Sähköpisteiden suunnittelun lähtökohdaksi on selvitettävä vähintään:

  • tilojen käyttötarkoitus ja eritysvaatimukset
  • kiinteiden sähkölaitteiden teho, sijainti ja ohjaustarpeet
  • sähkölämmitystarpeet
  • tilojen valaistusratkaisut ja valaistuksen ohjaus
  • pistorasiatarpeet (siirrettävät sähkölaitteet)
  • tilojen rakenteet, johtoreitit, pinnoitteet, väritys
  • laajennus- ja muutostarpeet
  • valvonta ja ohjaustarpeet

Sähköpisteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisille tiloille asetetut sijoitus-, turvallisuus- ja suojausvaatimukset (kts. "Erikoistilat"). Suunnittelussa tulee näiden lisäksi kuitenkin selvittää ennen kaikkea käytön tarpeet ja sovittaa ne yhteen turvallisuusvaatimusten kanssa.

Sähkölaitteiden ja -kojeiden, valaisimien, kytkin- ja ohjauslaitteiden sekä johtojen asennustapaan ja sijoitukseen vaikuttavat mm. tilan käyttötarkoitus, rakenteet, visuaalinen ilme, huollettavuus, muutos- ja asennuksen joustotarpeet.