Asennustavat

Perustietia asennustavoista

2. Johtojärjestelmän asennustavat

Pienjänniteasennusstandardi (SFS 6000-52) antaa taulukossa A52.1 erilaisissa tilanteissa vaadittavia asennustapoja. Johtojärjestelmä  voi olla:

 • rakennuksen ontelossa
 • kaapelikanavassa
 • maassa
 • upotettuna rakenteisiin
 • pinta-asennuksena
 • ilmassa

Asennustapoina voi olla:

 • kiinnittämättä
 • kiinnitettynä
 • putkessa
 • avattavassa tai umpinaisessa johtokanavassa
 • kaapelihyllyllä, -tikkaalla tai –kannattimilla
 • eristimillä

Yhteisen kaapelivaipan sisällä, samassa asennusputkessa tai johtokanavassa voi olla useita virtapiirejä edellyttäen, että kaikkien johtimien eristys on valittu jännitteeltään suurimman virtapiirin johtimien eristyksen mukaiseksi. Esimerkkiasennustapoja on esitetty taulukossa A52.3. Johtojen kuormitettavuuden määrittely on kohdassa 523.


Johdon asentamiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä

Johtojärjestelmän asennuksessa on otettava huomioon ulkoiset tekijät, joille järjestelmä on asennuspaikassaan alttiina (522 1-14):
ympäristön lämpötila
- ulkoiset lämmönlähteet
- vesi
- vieraat kiinteät aineet
- korroosiota tai likaantumista aiheuttavat aineet
- iskut
- värähtelyt
- muut mekaaniset rasitukset
- kasvusto ja homeet
- eläimet
- auringon säteily
- seismiset vaikutukset
- tuuli
- rakenteiden liikkeet

===================================================================

Tehtävä Tutustu vaatimuksiin ja etsi vastaus

1. Mikä on suurin sallittu johtimen lämpötila MMJ-johdolle? (PVC-eristys)

2. Mikä pitää olla IP-luokka talon ulkokatolle asennetulle johtojärjestelmälle?

3. Millaista johtoa tai kaapelia on käytettävä ripustettavan valaisimen asennuksessa?