Asennustavat

Perustietia asennustavoista

2. Johtojärjestelmän asennustavat

2.1. Putkitus ja kanavat

Sähköputkitus ja johtokanavat ovat osa johtojärjestelmää. Ne tulee olla valmiiksi asennettuja ennen kuin johto vedetään niihin sisään. Johtimia vedettäessä putkeen ne eivät saa vaurioitua. Asennettavan johdinmäärään vaikuttaa johtimien kuormitettavuuteen (taulukko B52.17).

Johtojärjestelmät (mm. putkikoko) on valittava ja asennettava siten, että vältetään kaapelien vaipan ja eristyksen sekä liitäntälaitteiden mekaaninen vahingoittuminen asennuksen, käytön ja huollon aikana. Johtojärjestelmiin, joihin tai joista on tarkoitus vetää kaapeleita tai johtimia, on päästävä tätä varten käsiksi. Putki ja tarvikkeet valittava olosuhteiden mukaisesti. Muoviputken pitkäaikainen käyttölämpötila < 60°C.

Sähköputkien tunnusjärjestelmä [pdf, 60 KB]

Tehtävä: Mitä tarkoittaa sähköputkessa oleva merkintä JM 20 34411265-0101 S, D, N, FI

Asennustarvikkeista ja niiden käytöstä lisätietoja valmistajien esitteistä

ABB asennustuotteet

Schneider Electric

Betonielementtien sähköputkituksesta on aineisto linkissä.

Kaapelikanavat

Kaapelikanavia käytettään tiloissa, joissa on sähköpisteiden lisäksi runsaasti muuta kaapelointia (esim. tietoliikennejärjestelmien johdotukset) ja johtoreittien halutaan olevan helposti avattavia sekä väljiä. Tyypillisiä kohteita ovat mm. toimistot ja atk-opetustilat. Kanavien koko ja rakenne valitaan tilan käyttötarpeen mukaan. Usein sähköverkon ja tietojärjestelmien johdotukset sijoitetaan toisistaan erilleen. Saatavilla on kalusteratkaisuja, jotka on suunniteltu nimenomaan kanava-asennukseen. Esivalmistellut osat nopeuttavat asennustyötä.

Asennusesimerkkejä valmistajien sivuilta

Schneider Electric