Asennustavat

Perustietia asennustavoista

3. Asennusten ryhmäjohdot

3.1. Ryhmäjohdon jatkaminen

Luoksepäästävyys (SFS6000-5-513 ja -526)

Kaikki sähkölaitteet johdotus mukaan luettuna on sijoitettava ja asennettava siten, että niitä voi käyttää, tarkastaa ja huoltaa sekä päästä käsiksi liitoksiin. Sähkölaitteiden sijoittaminen koteloihin tai vastaaviin ei saa merkittävästi haitata näiden toimenpiteiden suorittamista. Kaikkiin liitoksiin pitää päästä käsiksi tarkastusta, testausta ja huoltoa varten, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

  •  maakaapelien liitokset
  • massaan valetut tai kapseloidut liitokset 
  • liitokset kylmäjohtimen ja katto-, lattia- tai saattolämmitysjärjestelmän välillä.

Jatkokset, haaroitukset yms. tehdään tarkoitukseen sopivissa rasioissa tai ryhmäjohdon jatkamiseen tarkoitetussa kojeessa. Rasioihin tulee siis päästä käsiksi myös asennuksen valmistumisen jälkeen. Rasian on oltava riittävän tilava ja sovelluttava käyttöpaikkaansa.

Ryhmäjohdon voi jatkaa myös kulutuskojeessa, jos se rakenteeltaan sopii jatkamiseen. Kojeessa on tällöin merkintä -O-. Kytkimien ja pistorasioiden (1-v) liittimet yleensä tarkoitettu enintään 2x2,5 mm2 johtimille. Jatkamisen(ketjuttamisen) edellytyksenä on:

  • ryhmäjohdon poikkipinta-ala ei muutu
  • ketjutus ei jatku jakorasialle
  • erillinen PE-johdin
  • irrallisia liittimiä ei suositella kojerasiaan, jossa on asennettuna koje (esim. kytkin, pistorasia)
  • vain kaksi johtoa/putkea rasiaa kohden.