Vanhojen asennusten korjaus-, muutos- ja lisätyöt

Aineistossa on käsitelty lyhyesti keskeisimpiä vanhoihin asennuksiin liittyviä asennusvaatimuksia.

1. Säädösten soveltaminen

Vanhojen sähköasennusten korjaus-, muutos- tai lisätyöt voidaan tehdä vastaaavasti kuin uudisasennukset täyttäen SFS 6000 asettaman turvallisuustason. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa melko kohtuuttomiakin asennustöitä. Tämän vuoksi on standardisarjaan tehty kansallinen osa SFS 6000-8-802, jonka mukaan voidaan vaihtoehtoisesti tehdä sähköasennusten korjaus- muutos- ja lisätöitä. Standardissa esitettyjä periaatteita ei saa soveltaa uudisasennuksissa eikä sellaisissa peruskorjauksissa, joissa sähköasennus (esim.
tietyn jakokeskuksen syöttämä asennus) uusitaan kokonaan.

Sähköasennusten korjaustyössä asennuksen käyttötarkoitus ei muutu. Korjaustyötä on siis aikaisemmin rakennettuun sähköasennukseen kohdistuva toimenpide, jossa:

  • vaihdetaan asennukseen kuuluva laite (koje tai tarvike) tai useita laitteita, niiden rikkoutumisen tai huonokuntoisuuden takia
  • jokin laite tai laitteiston osa halutaan vaihtaa vastaavan uuteen
  • laite irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen esim. seinäpintojen uudistamisen yhteydessä
  • sähkölaite siirretään toiseen paikkaan ilman, että käyttötarkoitus tai olosuhteet muuttuvat.

Sähköasennusten muutos- ja laajennustyö on toimenpide, jossa

  •  asennusta muutetaan tai laajennetaan siten, että asennuksen laajuus, käyttötarkoitus, olosuhteet tai
    suojausmenetelmät muuttuvat. Asennukseen kuuluu sekä uusia että aikaisemmin käytössä
    olleita osia
  • käyttöolosuhteet muuttuvat ja asennukset muutetaan vastaamaan muuttuneita käyttöolosuhteita ( esim. rakennustekniset muutostyöt, kuten peseytymistilan kylpyammeen tai suihkun paikan siirtäminen)