Vanhojen asennusten korjaus-, muutos- ja lisätyöt

Aineistossa on käsitelty lyhyesti keskeisimpiä vanhoihin asennuksiin liittyviä asennusvaatimuksia.

2. Korjaustyöt

Korjaustyöt Korjaustöissä saa noudattaa alkuperäisenä asennusajankohtana voimassa olleita sähköasennuksia koskevia vaatimuksia (määräyksiä), jos turvallisuustaso ei siitä huonone. Tämä siis edellyttää kunkin ajankohdan vanhojen määräysten tuntemista. Vioittuneen laitteen tilalle saa pääsääntöisesti asentaa vastaavan uuden käyttäen alkuperäistä asennustapaa.

Kuitenkin kojaustyön yhteydessä on: ulkotiloissa, peseytymistiloissa ja tiloissa, joissa on maahan johtavassa yhteydessä oleva lattia tai alusta, käytettävä suojamaadoitettuja pistorasioita ja muiden laitteiden osalta olosuhteisiin sopivaa suojausmenetelmää keittiöissä tms. olevat 0-luokan pistorasiat vaihdettava suojamaadoitettuihin pistorasioihin, jos ne sijaitsevat lähempänä kuin 3,25 m vesihanasta tai metallisesta tms. pöytätasosta.

Mikäli korjaustyön yhteydessä vaihdetaan johdotuksia, on suositeltavaa asentaa myös erillinen PE-johdin, joka kytketään, mikäli mahdollista, syöttöpuolen suojamaadoitukseen. Suojajohdinta ei saa kytkeä pelkästään kuormituksen puoleisesta päästä.