Vanhojen asennusten korjaus-, muutos- ja lisätyöt

Aineistossa on käsitelty lyhyesti keskeisimpiä vanhoihin asennuksiin liittyviä asennusvaatimuksia.

3. Muutos- ja lisätyöt

Muutos- ja laajennustöissä tulee noudattaa standardisarjaa SFS 6000. Käytettäessä aikaisemmin käytössä olleita silloisten standardien mukaisia asennustarvikkeita uuden tai muutetun asennuksen osana, on niiden käyttöä aina erikseen harkittava ottaen erityisesti huomioon laitteiden ikä ja kunto. Vanhoissa liittymissä saattaa olla vaikea saavuttaa automaattisen poiskytkennän vaatimukset ja SFS 6000-8-802.411 antaakin joitain poikkeuksia. Suojausta vikatilanteissa voidaan näissäkin kohteissa parantaa mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  • käytetään suojausluokan II sähkölaitteita (suojaeristettyjä)
  • käytettään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimiä suojaamassa kaikkia tavanomaisessa käytössä olevia pistorasioita.

Rakennukseen tehtävien muutos- ja laajennustöiden yhteydessä on suositeltavaa tarkistaa ja tarvittaessa lisätä tai korjata potentiaalintasaus sekä maadoituselektrodi. Jos tilan käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäisestä sähköasennusten rakentamisajankohdasta, on korjattavan osan vastattava muuttuneen tilanteen vaatimuksia. Myös ympäristössä olevat muut asennukset on mahdollisuuksien mukaan muutettava muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Tällaisia muutoksia voi olla esimerkiksi lattiapinnoitteen vaihto johtavaksi (laatoittaminen) tai tilan käyttötarkoituksen muutos.