Kaapelit ja johtimet

Aineistossa on perustietoa tavanomaisista asennuskaapeleista.

2. Tunnusvärit

Johdot on järjestettävä tai merkittävä siten, että ne voidaan tunnistaa tarkastamista, testausta, korjaamista tai asennuksen muutostöitä varten.

Suojajohdin

Eristetty suojajohtimen (maadoitusjohdin, suojamaadoitusjohdin, potentiaalintasausjohdin) tunnusvärinä on käytettävä kelta-vihreäraitatunnusväriä. Kelta-vihreäraitaista tunnusväriä ei saa käyttää muissa kuin suojajohtimessa.

Eristetyn PEN-johtimen tunnusvärinä on keltavihreäraidallinen väri. Johdin tulle merkitä lisäksi molemmista päistään sinisellä merkinnällä.
Suojamaadoitusjohtimena (PE) ja PEN-johtimena voi olla myös muun värinen johdin:

  • kaapelin konsentrinen johdin
  • vaipallisia yksijohdinkaapeleita ja eristettyjä johtimia, jotka ovat niitä koskevien standardien mukaisia, ja joita ei ole saatavilla keltavihreällä varustettuna ( esim. suurilla yli 16 mm2 poikkipinnoilla)


Suojajohtimena käytetty johdin on merkittävä johtimen päissä kelta-vihreäraitaisella lisämerkinnällä ja PEN-johdin keltavihreällä ja sinisellä merkinnällä.

Nollajohdin (N)

Eristetty nollajohtimen tunnusväri on vaaleansininen. Jos johdossa ei ole vaaleansinistä johdinta, nollajohtimena voi olla muun värinen johdin. Nollajohtimena käytetty johdin on merkittävä johtimen päissä vaaleansinisellä lisämerkinnällä. Jos monijohdinkaapelissa ei tarvita nollajohdinta, voidaan vaaleansinistä johdinta käyttää muihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan suojajohtimena eikä yleensä PEN‑johtimena.

Vanhoissa asennuksissa on vaaleansinistä johdinta käytetty PEN-johtimena.

Vaihejohtimet

Virtapiirin muut johtimet pitää olla tunnistettavissa. Muovi- tai kumieristeisissä kaapeleissa käytetään eri johtimien tunnistamiseen (6000-Liite 51C) esitettyjä väritunnuksia. Yksijohtimisten kaapelien ja eristettyjen johtimia käytettäessä äärijohtimet on tunnistettava koko pituudeltaan väreillä ruskea, musta tai harmaa. Standardin mukainen vaihejohtimien järjestys (uusi):
* L1 ruskea
* L2 musta
* L3 harmaa

Vanhat asennukset

Johtimien merkitseminen (802.514.3) Vanhoissa asennuksissa olevia vanhojen merkintäsääntöjen mukaisia johtimia saa käyttää laajennettavan tai muutettavan sähkölaitteiston osana. Jos vanhassa asennuksessa suojamaadoitusjohdin on muun värinen kuin kevi, niin vanha johdin merkittävä rajakohdassa kevi-merkinnällä. PEN-johtimet merkitään tunnuksella ”PEN” silloin kun niiden käyttötarkoitus ei muuten ole yksiselitteinen, esimerkiksi PEN-johtimen väri ei ole luvun 514 mukainen tai PEN-johdin kytketään muualle kuin suoja- tai PEN-liittimeen.

Vanhoissa asennuksissa (ennen vuotta 1974) käytettyjä johdinvärejä

Suojajohdin: punainen

  • Kaksi tai useampia johtimia käsittävässä tehdasvalmisteisessa johdossa tai kaapelissa saa punaista johdinta käyttää myös äärijohtimena silloin, kun johdossa ei tarvita suojajohdinta.

Nollajohdin: harmaa (valkoinen) 

  • Kaksi- tai useampia johtimia käsittävässä tehdasvalmisteisessa johdossa saa harmaata (valkoista) johdinta käyttää myös äärijohtimena silloin, kun johdossa ei tarvita nollajohdinta (tai PEN-johdinta). Jos kaksi- tai useampijohtimien johto muodostetaan asennuspaikalla erillisistä johtimista, joissa on ainoastaan käyttöeristys, tai yksijohtimisista kaapeleista, oli suojajohtimena käytettävä punaista ja nollajohtimena harmaata johdinta.