Johdon mitoitus kiinteistöverkossa

Johdon mitoitusta käsittelevää aineistoa

1. Pienjänniteasennusstandardi

Johdonmitoitus

Pienjänniteasennusstandardi  edellyttää sähköjohtojen ja niiden johtimien poikkipintojen mitoittamisessa useiden eri seikkojen huomioonottamista (SFS 6000-132.6).

Sähköjohtimien poikkipinnan mitoitusperusteet ovat:

  • Suurin sallittu lämpötila (=ylikuormitussuojaus ja oikosulkusuojaus)
  • Sallittu jännitteenalenema
  • Suojauksen toiminnan kannalta suurin sallittu impedanssi (=automaattinen poiskytkentä)
  • Oikosulkuvirtojen todennäköisesti aiheuttamat mekaaniset rasitukset
  • Johtimiin kohdistuvat muut mekaaniset rasitukset
  • Taloudellisuus

Johdinpoikkipinta