Automaattinen poiskytkentä

Automaattiseen poiskytkentään liittyvää tietoa

1. Suojauksen toiminta

Suojaus edellyttää toimiakseen :

  • vikavirtaa varten on olemassa suunniteltu vikavirtapiiri, joka mahdollistaa suuren virran (yhtenäinen suojamaadoitusjohdin = PE-johdin)
  • vikavirta kytketään pois nopeasti sopivalla suojalaitteella (sulake, johdonsuojakatkaisija yms.).

Automaattinen_poiskytkenta

 

Vikapiiri1

Vian aikana esiintyvää kosketusjännitettä pyritään rajoittamaan yhdistämällä sähkölaitteiden jännitteelle alttiit osat ja muut tilan johtavat osat toisiinsa potentiaalintasauksen avulla.

Kosketusjännitteen suuruuteen vaikuttaa johtimien impedanssisuhteet. Tavanomaisessa asennuksessa se voi olla n. 100 – 150 V.