Automaattisen poiskytkennän laskeminen

Automaattisen poiskytkennän laskeminen

1. Laskeminen

Automaattinen poiskytkentä on käytössä suojaustapana lähes kaikissa asennuksissa. Suuri osa sähkölaitteista on suojausluokan 1 sähkölaitteita. Kaikki pistorasiat tulee suunnitella suojamaadoitetuiksi, jolloin siirrettävillä suojausluokan 1 laitteillakin on vikasuojaus toteutettuna.

Automaattisen poiskytkennän toimiminen tarkistetaan laskelmin jo verkon suunnitteluvaiheessa johtoverkkoa mitoitettaessa (SFS 132.1). Lisäksi käyttöönottotarkastuksessa mitataan suojauksen toiminta.

Automaattisen poiskytkennän laskennallisessa tarkastelussa tulee määrittää oikosulkuvirta vaihe- ja suojamaadoitusjohtimen välillä tapahtuvassa pieni-impedanssisessa oikosulussa. Laskentaa varten tulee olla tiedossa verkon rakenne.

Laskennassa voidaan käyttää VDE:n likiarvomenetelmää, jossa vikavirtapiirin impedanssit lasketaan aritmeettisesti yhteen. Tätä laskentatapaa ei voida käyttää muiden oikosulkuvirtojen määrittämiseen, koska saatu virta on todellisuutta pienempi.

Laskennassa määritetään oikosulkuvirta L- ja PE-johtimien välisessä oikosulussa. Laskennassa voidaan käyttää kaavaa:automaattinen_posikytentä_VDEkaava