Johdon lämpeneminen

Johdon lämpenemisen teoria

1. Johdon lämpeneminen

Sähköjohdon johtimien minimipoikkipinta saadaan aina suurimman sallitun lämpötilan mukaan. Muut tekijät voivat suurentaa tätä poikkipinta-alaa.

Johtimien kuormitettavuus on siis se virta, jolla johtimet ja koko johto ei lämpene liikaa niissä olosuhteissa, joihin se on asennettu.

Johtolampo

Johdon asennusolosuhteet vaikuttavat siihen, miten johtoa lämmittävä energia siirtyy pois johdosta. Lämmön siirtymiseen vaikuttavat mm. ympäristön lämpötila, johtoa ympäröivä aineen (ilma, maa, betoni jne) lämmönjohtavuus, johdon asennustapa (uppo, pinta, kanava jne.) sekä muut lähellä olevat lämmönlähteet.

Esimerkiksi lämmöneristeen läpi menevän johdon kuormitettavuus pienenee huomattavasti. Johdossa syntyvälämpö johtuu huonosti ympäristöön ja johto saattaa ylikuumentua läpiviennin osalla.

Johdon ylikuormittaminen (ylilämpö) voi aiheuttaa palovaaraa tai se lyhentää johdon eristeiden elinikää.

Johdon kuormitettaEristekerroinvuutta pienentää mm. sen ympärillä oleva lämmöneriste. Tämän vuoksi johtoa ei saa asentaa yli 500 mm matkalle eristeen sisään eikä siis eristekerrosten väliin.