Johdon mitoitus kuormitustaulukoiden avulla

Johdon mitoitus kuormitustaulukoiden avulla

1. Kuormitustaulukot

Kaapelin johdinpoikkipinnan perusmääritys tehdään ylikuormitussuojauksen perusteella hyödyntäen asennusstandardin kuormitustaulukoita (SFS 6000- 52) .

Suojajaitteen ja johdinpoikkipinnan yhteensovittamisella saadaan mitoitusvirta (Iz), jonka perusteella mitoitetaankaapelin äärijohtimien poikkipinta.

Kuormitustaulukoiden avulla otetaan huomioon kaapelin erilaiset asennusolosuhteet.

(SFS 6000-523) Suurimman jatkuvan virran, jolla johdinta voidaan kuormittaa, on oltava sellainen, ettei johto sen asennusolosuhteissa lämpene yli sallitun lämpötilan (taul. 52.1).

Eristyksen laji Suurin sallittu lämpötila °C (johtimessa)
Polyvinyylikloridi (PVC) 70
Silloitettu polyeteeni (PEX)
Eteenipropeenikumi (EPR)
90
Mineraali (PVC:llä päällystetty tai paljas ja kosketeltavissa) 70
(vaipassa)
Mineraali (paljas, eikä kosketuksissa palaviin materiaaleihin)
105 (vaipassa)

Huom. PEX j EPR-eristeisillä kaapeiden eristysmateiaali sallii + 90 C:een lämpötilan. Tämä saattaa aiheuttaa maa-asennuksessa ympäröivön maan kuivumiseen ja lämmönsiirtymisen heikkenemiseen. Maa-asennuksessa käytettään tämän vuoksi + 65 asteen johdinlämpötilaa, jolloin kuormitettavuus vastaa PVC-eristeisen kaapelin kuormitettavuutta.

Kuormitustaulukot on tehty tiettyihin asennusolosuhteisiin. Mikäli asennusolosuhde on näistä poikkeava, tulee kuormitusvirtoja korjata korjauskertoimilla.
Kuormitustaulukot löytyvät SFS 6000-5 liitteestä 52B.
Oletusarvot (SFS 6000-523):

  • Ympäristön lämpötila (ilma) +25 °C
  • Ympäristön lämpötila (maa) +15 °C
  • Maan lämpöresistiivisyys 1,0 Km/W

Taulukot soveltuvat sellaisenaan virtapiireihin, joissa on kaksi (1-vaiheinen) tai kolme (symmetrinen kolmivaiheinen) kuormitettua johdinta.