Nollajohtimen mitoitustehtävä

word pressistä

1. Nollajohtimen mitoitus

Tehtävä:

Kolmivaiheisessa ryhmässä on kuormana tehot
Vaihe 1: teho P1=1500 W, cosφ1 =1
Vaihe 2: teho P2=500 W, cosφ2 = 0,9
vaihe 3: teho P3=1500 W, cosφ2 =0,5Laske vaihevirrat ja piirrä osoitinkuva, kun U1v =230 V/0°
Kuinka suuri on nollajohtimen virta?
Millainen tulee ryhmäjohdon poikkipinnan olla (3-vaiheinen ryhmä), uppoasennus?

Nollajohdintehtävä