Jakelujärjestelmät

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

Jakelujärjestelmät

Sähkönjakeluverkkoissa käytetään useita erilaisia jakelujärjestelmiä (kts. SFS 6000-3). Jakelujärjestelmät jaotellaan jännitteisten johtimien järjestelmien ja maadoitustavan mukaan.

Vaihtosähköjärjestelmät voi olla yksi- , kaksi- tai kolmivaihejärjestelmä. Useissa vaihtosähköjärjestelmissä on käytössä jännitteisten johtimien (= vaihejohtimet L1, L2, L3, yms) lisäksi maan potentiaalissa oleva virrallinen paluujohdin (=nollajohdin N).

Tasasähköjärjestelmä on kaksi- tai kolmijohtiminen järjestelmä.

Käyttömaadoitetussa järjestelmässä yksi virtapiirin piste on yhdistetty maan potentiaaliin (yleensä muuntajan tähtipiste).

Suojaustarkoituksia varten on tarvittaessa virrallisten johtimien lisäksi suojajohdin PE.