Jakelujärjestelmät

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

Jakelujärjestelmien tunnukset

Jakelujärjestelmien rakennetta kuvataan kirjaintunnusjärjestelmällä.