Jakelujärjestelmät

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

TN-järjestelmä

Suomessa kuluttaja-asennuksissa käytettään yleensä TN-C-S järjestelmää. Sähkön jakeluverkko (pienjännitejakelussa) on TN-C-järjestelmän mukainen ("4-johdinjärjestelmä"), jolloin nolla ja suojamaadoitusjohdin on yhdistetty yhdeksi PEN-johtimeksi.

Kiinteistöjen sisäisessä verkossa on yleensä erillinen N- ja PE-johdin ("5-johdinjärjestelmä"). Vanhemmissa asennuksissa (ennen vuotta 1994) on myös laajasti kiinteistöjen verkoissa käytössä PEN-johtimen.

Erillisen PE-johtimen käyttö kiinteistön liittymästä lähtien lisää verkon turvallisuutta sekä estää häiriöiden syntymistä.

TN-S

Mikäli koko järjestelmässä on erillinen suojamaadoitusjohdin (PE), on tunnus TN-S

TN-C

Mikäli nolla- ja suojajohtimena käytetään samaa johdinta koko järjestelmässä, on tunnus TN-C.