Jakelujärjestelmät

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

TN-järjestelmä

Tunnusmerkinnät

Sähkökaavioissa johdintunnukset esitettään standardin SFS-IEC 60617 mukaisilla merkinnöillä.