Jakelujärjestelmät

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

TN-järjestelmä

TN-järjestelmän ominaisuuksia

Kuluttaja-asennuksissa on yleisesti käytössäTN- järjestelmä (ns. käyttämaadoitettu järjestelmä). Kiinteistöissä liittymän jälkeen tulee käyttää koko asennuksessa erillistä PE ja N-johdinta.

Aiemmin (ennen 1990-lukua) kiinteät asennukset tehtiin koko asennuksessa käyttäen PEN-johdinta ja osassa asennuksista (esim. maadoitetut pistorasiaketjut) käytettiin erillistä suojamaadoitusjohdinta. Tämä asennustapa on edelleen sallittu vanhoissa asennuksissa (kts. SFS 6000-802). Muutos- ja korjaustöissä on kuitenkin pyrittävä muuttamaan asennus siten, että siinä on erilliset N- ja PE-johtimet.

Yhdistettyä N ja PE- johdinta (=PEN-johdin) voidaan käyttää myös suurilla poikkipinnoilla (SFS 6000-5-543.4) ennen asennuksen liittymiskohtaa.

Erilliseen suojamaadoitusjohtimeen siirtymiseen on ollut useitakin syitä:

  • PEN-johtimen katkeaminen aiheuttaa suojamaadoitettujen osien tulemisen jännitteisiksi.

                       Vaarallisen kosketusjänittteen syntyminen

  • Virrallinen PEN-johdin aiheuttaa potentiaalieron eri laitteiden suojamaadoitettujen osien, kuten kuorien, välille.

                        Häiriövirtapiirin syntyminen