Jakelujärjestelmät

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

IT ja TT-järjestelmät

Teollisuusverkoissa ja sähkön siirrossa voidaan käyttää IT-jakelujärjestelmää. Tällöin sähköverkon mikään piste ei ole yhdistettynä maan potentiaaliin (käyttömaadoitus puuttuu) tai muuntajan tähtipiste on yhdistetty maahan suuren impedanssin kautta (sammutettu verkko).

TT-järjestelmässä ei ole yhteistä maadoituspistettä vaan jännitteelle alttiit osat (laitteiden kuoret yms) on yhdistetty suoraan paikallisesti maan potentiaaliin. Järjestelmä ei ole Suomessa käytössä.